Miniatura
"W drodze do Taorminy"
akryl, płótno
13x100 cm
2017

"Karnawał w  Acireale"
18x23 cm
akryl
2017 r


My painting begins on the street, with an observation, a situation, a light, a theme, a man. It's a simple record of things that particularly captivate my attention. Without overinterpretation, without a concept, without a need to make a great and symbolic statement. I make paintings on canvas, usually with black and white. Often impassioned, I paint tenderly people's faces, objects and places that appeal to me.  


..........................
Moje malarstwo zaczyna na ulicy, od obserwacji, sytuacji, światła, motywu, człowieka. Jest to prosty zapis czegoś, co szczególnie przykuło moją uwagę. Bez nadinterpretacji, bez idei, bez potrzeby wypowiedzi wielkiej i symbolicznej. Tworzę obrazy na płótnie, zwykle używając tylko czerni i bieli. Często w uniesieniu, maluje z czułością twarze ludzi, przedmioty i miejsca, które przemawiają do mnie.
"korpo"
oil on canvas
size 13x100 cm
2016"klawisz"
oil on canvas
13x100 cm
2016

"Moja"
oil on canvas
13x100 cm
2016